معجزه سياه و سفيد در نيوكمپ

Jahan e-Sanat - - أخبار -

دومين شب از دور برگشت مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا با دو بازي ديدني و غيرقابل پيشبيني كليد ميخورد. ميگويند معجزهاي در نيوكمپ براي وقوع دستوپاميزند! شكستدراستاديوممدرنوتازهساختيوونتوسبراياهاليآسولگرانا همانقدر نااميدكننده و تلخ بود كه شكست در خانه تيم اول پاريس اما معجزه در فوتبال هميشه امكان وقوع دارد، مردان انريكه تالش ميكنند دست به كار بزرگي بزنند.

شايد بين ماهيت فوتبال قطري پاريس و فوتبال ريشهدار تورين تفاوت زيادي وجود باشد اما بارسلونا همان تيمي است كه از غيرممكنها، ممكن ميسازد. بورن كوئيپرز از هلند قضاوت اين بازي را در نيوكمپ بر عهده خواهد داشت، بارسلونا در آخرين ديدار رسمي خود در الليگا موفق شده رئال سوسيهداد را با نتيجه سه بر دو شكست دهد، يوونتوس نيز با قاطعيت پسكارا را با دو گل از پيش روي خود برداشته است.

اين دو تيم در اين س//طح از فوتبال باش//گاهي تاكنون هشتبار برابر يكديگر قرار گرفتهاند، 10 گل براي بارسلونا و 10 گل براي يوونتوس. در اين ميان سهم هر كدام از دو تيم سه پيروزي و دو تساوي بوده است. MSN البته حال و روز مساعدي ندارد و هواداران بارسلونا از عملكرد آنها چندان راضي نيستند، لوئيس انريكه نيز به شدت تحت فشار است و بهرغم حمايت زباني مقامات باشگاه بارسلونا مسلما به مرز اخراج نزديكتر از هميشه به نظر ميرسد.

ديباال به اين بازي ميرسد و اين خبر خوبي براي هواداران بارسلونا نيست، اين بازيكن جوان ميتواند به تنهايي خط دفاعي بارسلونا را آزار دهد. بارسا خاطرات تلخ و شيرين زيادي از رويارويي با تيمهاي ايتاليايي دارد، ميشود پيروزي شش بر يك برابر رم را در كنار شكست دو بر صفر برابر ميالن قرار داد.

در ديگر بازي امشب، موناكو برابر دورتموند قرار ميگيرد، قضاوت اين بازي بر عهده دمير اسكومينا از اسلووني بر عهده دارد. موناكو در خانه دورتموند به پيروزي سه بر دو دست يافته و كار براي نماينده آلمان بسيار سخت است.

دو تيم غير اين رويارويي مستقيم، جنگ ديگري با يكديگر تجربه نكردهاند، هر دو طرف نيز در آخرين هفته از ليگ داخلي كشور خود به پيروزي دست يافته و شرايط خوبي را تجربه ميكنند. استاد لوئيس دوم، جايي نيست كه بورسيادورتموند به راحتي در آن جشن پيروزي و صعود گيرد، موناكو نيز فقط امباپه نيست و در چند هفته گذشته تيمي سرحال و متحد نشان داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.