پرواز مرغان دريايي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

تيم دس//ته يكي برايتون انده//او آلبيون با پيروزي دوشنبه شب گذشته مقابل ويگان پس از 34 سال به لي//گ جزيره صعود كرد. برايتون بعد از انجام 37 بازي جمع امتيازات خود را به عدد 92 رس//اند و يكي از دو سهميه مستقيم حضور در ليگ برتر انگليس را كسب كرد. نيوكاس//ل با 85 امتياز دوم است و تيم ردينگ با 79 امتياز رده سوم را در اختيار دارد.

بهاينترتيبيكيازسهتيمصعوديازچمپيونزشيپ به ليگ جزيره مشخص شد. مرغان دريايي انگليس، پس از فصل 1982-1983 يعني پس از 34 س//ال به ليگ جزيره صعود كردند. اين تيم كه با هدايت كريسهاگتون از س//ال 2014 قدرتي تازه گرفته توانست با پيشي از نيوكاس//ل رافا بنيتز به عنوان تيم اول صعود كند. به احتمال فراوان با توجه به سه بازي باقي مانده، نيوكاسل تيم بعدي صعودكننده خواهد بود.

برخي مطبوعات انگليس در جلد اصلي خود عكس جشن قهرماني برايتون را بسته بودند. تلگراف نوشت: برايتون محكم! ديلي استار از پرواز مرغان دريايي نوشت و تايمز از خوشحالي طرفداران و بازيكنان سخن گفت. روزنامه اينديپندنت خوشحالي زيباي تماشاگران براتون را منتش//ر كرد و سان از صعود به عنوان تيم اول پرده برداشت. اينديپندنت: همه چيز برايتون زيباست. سان: مرغ دريايي و گل را ببين.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.