قشقايي!

Jahan e-Sanat - - أخبار -

آرسن ونگر بعد از پيروزي دو بر يك آرسنال مقابل ميدلزب//ورو، اعالم كرد كه به جنگندگي ش//اگردانش افتخار ميكند! يعني شما حساب كنيد آرسنال چقدر بدبخت شده كه بايد برد حداقلي مقابل ميدلزبورو را جشن بگيرد. مرد حسابي! در مورد شموشك نوشهر و تيم قشقايي كه صحبت نميكنيم كه برد دو بر يك مقابل ميدلزبورو برايشان افتخار آفرين باشد!جنابعالي بايد بروي منچستر و چلسي و تاتنهام را ببري و احساس غرور كني! ميدلزبورو را كه استقالل وپرسپوليسهمميتوانندشكستدهند!پيشنهادميكنممديرانآرسنال هر چه سريعتر حميد درخشان را جايگزين آرسنال كنند كه بعدترش ناچار شوند بروند يك مربي خوب مثل برانكو آورند كه تيمشان به كورس قهرماني بازگردد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.