برخي از برنامههاي اپل رايگان شد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- اپل تع//دادي از برنامههاي محبوب و جذاب خود را رايگان كرد. يكي از اين برنامهها به نام iWork رقيبي جدي براي برنامه آفيس مايكروسافت محسوب ميشود.

اين خدمات به افرادي ارائه ميشود كه در چند سال اخير گوشي آيفون، تبلت آيپد يا رايانههاي مك خريداري كرده باشند.

از جمله برنامههاي اپل كه از اين به بعد به طور رايگان در دسترس هس//تند ميتوان ب//ه ‪Keynote، Numbers، Pages، iMovie‬ و GarageBand اشاره كرد. به نظر ميرسد رايگان شدن iWork استفاده از آن در محيطهاي كاري و آموزشي را افزايش دهد و چالشي جدي براي مايكروسافت ايجاد كند. براي اجراي iWork استفاده از سيستم عامل ‪macOS Sierra‬ ضروري است اما GarageBand با سيستم عاملهاي قديميتر اپل مانند Yosemite هم سازگاري دارد. اجراي iWork در محيط تلفن همراه مستلزم نصب 10 iOS به باالست اما برنامههاي ديگر با نسخه 9/3 اين سيستم عامل هم سازگاري دارند.

اين برنامهها از جمله مجموعه برنامههاي اپل براي ارتقاي بهرهوري و خالقيت محسوب ميشوند كه از جمله برنامههاي پركاربرد اين شركت هم بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.