تداوم اعتراضات در ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- هزاران نفر از مردم ونزوئال بار ديگر پنجشنبه گذشته به خيابانهاي كاراكاس آمدند و خواستار استعفاي نيكالس مادورو و آزادي زندانيان سياسي شدند. نزديك به سه هفته از تداوم اعتراضات عمومي در اين كشور ميگذرد؛ اعتراضاتي كه گاه با خشونت همراه بوده و تاكنون دستكم هشت كشته بر جاي گذاشته است. نيروهاي پليس در اين روز با بستن خيابانها و استفاده از گاز اشكآور در تالش بودند معترضان را متوقف كنند. اتحاديه اروپا خشونت در قبال راهپيمايان را محكوم و عفو بينالملل نيز درباره سركوب اين اعتراضات ابراز نگراني كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.