اعتراض به رفراندوم راه به جايي نميبرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/يتدپرس- وزير دادگستري تركيه با انتقاد از رويكرد حزب اپوزيسيون مردم جمهوريخواه در به چالش كشيدن نتايج رفراندوم اخير، گفت: مسيرهاي قضايي كه اپوزيسيون به آن متوسل شده راه به جايي نميبرند. بكر بوزداغ ديروز در يكسري پيام توئيتري گفت: تمام تصميمات مربوط به مسايل انتخاباتي از جمله شكايات و اتهامات تقلب در دست بررسي هيات انتخابات تركيه قرار دارد. اين هيات انتخاباتي چهارشنبه گذشته با درخواستهايي مبني بر ابطال نتايج رفراندوم قانون اساسی 16 آوريل تركيه مخالفت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.