از سرگيري رابطه ديپلماتيك مراكش-كوبا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مراكش اعالم كرد كه روابط ديپلماتيكش را با كوبا در سطح سفرا از سرگرفته است.

سفراي مراكش و كوبا در سازمان ملل روز جمعه در نيويورك توافقنامه ازسرگيري روابط ديپلماتيك ميان دو كشور را در سطح سفرا امضا كردند. وزارت خارجه مراكش اعالم كرد كه تصميم اين كشور در راستاي اجراي دستورات پادشاهي براي داشتن همكاري با شركا و زمينههاي جغرافيايي جديد است. پادشاه مراكش دستور بازگشايي سفارت اين كشور در هاوانا را داده است. روابط مراكش و كوبا بعد از 37 سال ازسرگرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.