پرسپولیس محکوم به برد

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپولیس اگر الهالل را نبرد مجبور است با آسیا خداحافظی کند. پرسپولیس چند روز پس از باال بردن جام قهرمانی لیگ برتر باید در یک دیدار مرگ و زندگی آسیایی به میدان برود.

پرسپولیس در لیگ ایران بدون دغدغه قهرمان شد اما در آسیا کارش گره خورد؛ گرهی که در بازی قبلی مقابل الریان قطر ایجاد شد. قرمزها اگر آن بازی خانگی را میبردند حاال خیالی آس//وده در آس//یا داشتند اما هماکنون با توجه به شرایط جدول مجبورند الهالل عربستان را شکست دهند. امروز دو تیم پرطرفدار آسیا بار دیگر در مسقط عمان به مصاف هم میروند. به دلیل مشکالت سیاسی بین ایران و عربستان این بازی مانند دیدار رفت دو تیم در مسقط برگزار میشود. بازی رفت یک- یک مساوی شد.

در گروه D لیگ قهرمانان آسیا الهالل با هشت امتیاز صدرنشین است، الریان قطر هفت امتیاز دارد و پرسپولیس پنج امتیازی است. پرسپولیس اگر الهالل را ببرد گام بلندی در راه صعود برمیدارد چراکه با این تیم هم امتیاز میشود و از آنجا که در صورت مساوی بودن امتیازها بازی رودررو مالک خواهد بود پرسپولیس باالتر از الهالل قرار میگیرد و میتواند با برد در بازی آخر خود مقابل الوحده حتی به عنوان صدرنشین صعود کند.

نتیجهای غیر از برد کار پرسپولیس را به اما و اگر میکشاند و آن موقع پرسپولیس باید منتظر باشد که الوحده در امارات، الریان را شکست دهد. کلید صعود پرسپولیس بردن الهالل در بازی امروز است؛ ماموریتی بسیار سخت. مشکالتبرانکو برانکو ایوانکوویچ برای نتیجه گرفتن در مسقط مشکالت بزرگی دارد. پرسپولیس دو بازیکن مهم خود، جالل حسینی و سروش رفیعی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. محمد انصاری هم مصدوم است.

در واقع هر دو مدافع وس//ط پرسپولیس؛ حسینی و انصاری در این بازی مهم غایباند. برانکو مجبور است در غیاب این سه مهره کلیدی تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند. به احتمال فراوان حسین ماهینی و ربیع خواه در قلب خط دفاعی بازی خواهند کرد. برانکو مجبور است از فرشاد احمدزاده در دفاع چپ استفاده کند. کاری که در طول فصل چندین بار هم انجام داده است.

صادق محرمی هم دفاع راس//ت پرسپولیس در بازی مقابل الهالل خواهد بود. همچنین محسن مسلمان از هافبک چپ به هافبک نفوذی میآید تا جای سروش رفیعی را پر کند. نبردقهرمانان الهالل در این فصل تیم قدرتمندی است. دو تیم شباهت زیادی به هم دارند. هر دو در فصل گذش//ته نایب قهرمان شدند و این فصل با اقتدار جام قهرمانی را باالی سر بردند. پرسپولیس سه هفته مانده به پایان لیگ قهرمان لیگ برتر ایران شد. الهالل هم سه روز پیش دو هفته مانده به پایان لیگ عربستان، قهرمان لیگ عربستان شد.

الهالل، تیمی که دوبار قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شده است در این فصل از سرمربیآرژانتینیبهنامراموندیازبهرهمیبرد.گفتهمیشوددیازگزینهسرمربیگری تیم ملی کشورش هم هست. الهالل چند بازیکن با کیفیت خارجی هم دارد. لئو بوناتینی مهاجم جوان برزیلی الهالل یکی از خطرناکترین بازیکنان این تیم است؛ بازیکنی که در این فصل 12 گل زده است. کارلوس ادواردوی برزیلی و نیکوالس ملیسی اروگوئهای دیگر بازیکنان مطرح الهاللاند که در خط هافبک توپ میزنند. این تیم چندین ملی پوش عربستانی هم دارد. یاسر القحطانی و محمد الشلهوب از جمله بازیکنان نام اشنای الهالل محسوب میشوند. ذوبآهنبهدنبالانتقاموصعود ذوبآهن با یک برد خانگی صعود خواهد کرد. دو برد مقابل بنیادکار ازبکستان به وضعیت ذوبآهن در گروهC لیگ قهرمانان آسیا سروسامان داد. ذوبآهن در این گروه با هفت امتیاز پس از االهلی هشت امتیازی در رده دوم قرار دارد. العین هم با شش امتیاز سوم است.

با این وجود ذوبآهن اگر میخواهد از این گروه بسیار سخت صعود کند، حتما باید در بازی خانگی امروز العین امارات را شکست دهد چراکه دیدار آخر ذوبآهن مقابل االهلی قدرتمند است و العین یک بازی آسان با بنیادکار دارد. بازی رفت دو تیم در امارات مساوی شد. این دو تیم در فصل قبل نیز با هم بازی کردند. العین در فوالدشهر ذوبآهن را برد و حذف کرد. مجتبی حسینی و شاگردانش امروز باید حسابی هوشیار باشند. ذوبآهن اگر العین را ببرد ضمن گرفتن انتقام شکست فصل گذش//ته از این تیم، صعودش را جشن خواهد گرفت. ذوبآهن پس از یک نزول وحشتناک، مدتی است دوباره اوج گرفته. این تیم هر سه بازی اخیرش در آسیا و ایران را برد. این در حالی است که العین در پنج بازی اخیرش تنها یک برد داشته است. دو تیم شباهت زیادی با هم دارند و در لیگ کشورشان چهارماند. به نظر میرسد العین، فینالیست فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا در این فصل آن قدرت س//ال گذشته را ندارد و ذوبآهن میتواند این تیم را ببرد. هدایت العین برعهده زوران مامیچ کروات است. در کنار عبدالرحمان تکنیکی، مرد سال آسیا، العین چند بازیکن مطرح دیگر هم دارد. کایو، هافبک برزیلی العین بهترین گلزن تیم است. دانیلو آسپریالی کلمبیایی دیگر بازیکن مهم العین به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.