15

Jahan e-Sanat - - News -

بازی زیبای//ی بود و از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم. روز سهشنبه بازی حساس دیگری پیش رو داریم و امیدوارم که بار دیگر هواداران از ما حمایت کنند.

کونته در پایان س//خنان خود گفت: گاه//ی اوقات در ط//ول فصل یک مربی مجبور اس//ت ریسک کند. من به عنوان مربی باید شرایط مختلف را با تیم تجربه کنم. در دیدار برابر تاتنهام متفاوت ظاهر شدیم و تغییراتی در ترکیب تیم داشتیم. خوشبختانه این تغییرات مثبت بود و در نهایت توانستیم به پیروزی برسیم. نابیناشدنکمکداورتوسطیکتماشاگر یک تماشاگر در لیگ فوتبال نروژ با اسپری بینایی چشم کمکداور را از او گرفت. جهان فوتبال یک بار دیگر شاهد یک صحنه زشت بود. هفته گذشته در جریان دربی کوردوبا در لیگ آرژانتین یک هوادار به قتل رسید. در آغاز این هفته نیز اتفاق ناخوشایندی افتاد و یک کمکداور چشمانش را از دست داد. در جریان لیگ نروژ تماشاگری با اسپری به سمت کمکداور حمله کرد و به چشمانش ضربه زد. شدت ضربه به حدی بود که کمکداور یکی از چشمهایش را از دست داد. انتقادیوفاازوادابرایمحرومکردنبازیکنلیورپول یوفا به دلیل اشتباه آژانس جهانی ضددوپینگ )وادا( در مثبت اعالم کردن دوپینگ ممدو ساخو از وادا انتقاد کرد.

یوفا گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد وجود هیژنامین در نمونهساخونبایدباعثمثبتشدنتستدوپینگاینفوتبالیستمیشده است. ساخوی 27 ساله سال گذشته به دلیل این اتفاق 30 روز محروم و این مساله باعث شد او فینال لیگ اروپا بین لیورپول و سویا را از دست بدهد. لیورپول این بازی را واگذار کرد. طبق گزارش لیورپولاکو، باشگاه لیورپول در حال بررسی قانونی این اشتباه است.

در گزارش یوفا آمده اس//ت: هیژنامین در لیست ممنوعه وادا نیست. آزمایشگاه کولونی باید قبل از اعالم مشکل با وادا این ماده را چک میکرد. وادا نیز باید کامال آزمایشگاهها را در جریان مواد ممنوعه و غیرممنوعه قرار دهد. سخنگوی وادا در پاسخ به یوفا اعالم کرده این سازمان اشتباهی نکرده و پروس//ه درست را انجام داده است. هیژنامین از سال 2004 در لیست ممنوعه وجود دارد اما از سال 2016 وادا از آزمایشگاههای معتبر خواسته است برای این ماده تست سیستماتیک انجام دهد. برخی آزمایشگاهها هنوز تست عادی برای هیژنامین انجام میدهند. چراغسبزدخیابهپیشنهادباالیرئالمادرید رئال قصد دارد با پرداخت 70 میلیون یورو، ماموریت ناتمام تابستان 2015 خود را به سرانجام رساند و داوید د خیا را به خدمت گیرد. دو سال پیش بود که رئال تا آستانه جذب د خیا نیز پیش رفت ولی یک اشتباه اداری در آخرین دقایق نقل و انتقاالت باعث شد این انتقال منتفی شود. د خیا نیز کمی بعد قرارداد خود با یونایتد را تمدید کرد.

فلورنتینو پرز، رییس رئال بار دیگر قصد دارد برای خرید د خیا اقدام کند چراکه نمایش کیلور ناواس درون دروازه کهکشانیها در فصل جاری چندان متقاعدکننده نبوده اس//ت. به ادعای سان، رئال برای این انتقال 70 میلیون یورو هزینه خواهد کرد. به ادعای سان، د خیا عمارت بزرگ و لوکس خود در منطقه بودون ترافورد را نیز برای فروش گذاشته تا به نوعی شایعات بازگشتش به اسپانیا قوت بخشد. عمارت پنج اتاقخوابه با امکاناتی نظیر استخر، سالن بدنسازی و با فضای سبز گسترده د خیا، 4/5 میلیون یورو ارزشگذاری شده است. از این حرکت د خیا به عنوان چراغ سبز او به رئالمادرید تعبیر کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.