کنترل خانه از راه دور

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- رموبل نام زنگ در هوشمندی است که با نصب آن در برابر درب منزل میتوانید هویت مراجعان را در هر جایی که هستید تشخیص دهید و اجازه ورودشان را بدهید.

این زنگ در هوشمند و بیسیم مجهز به حسگرهای حرکتی خاصی اس//ت که از قابلیت پخش زنده تصاوی//ر ویدئویی با کیفیت فوق دقیق برخوردار است.بهرهمندی از فید صوتی برای انتقال صدای مراجعهکنندگان به درب منزل به گوشی هوشمند با استفاده از فناوری وای- فای از جمله دیگر امکانات این زنگ درب است. بنابراین وقتی زنگ درب منزل به صدا درمیآید فرد در هرکجا که باشد، میتواند چهره و صدای او را از طریق گوشی هوشمند خود دریافت کند.شرکت سازنده مدعی است با استفاده از این محصول امنیت و راحتی ساکنان منازل تامین میشود، زیرا آنها دیگر نگران دیر رسیدن به منزل نیستند و به راحتی میتوانند با گوشی متصل به اینترنت در خانه خود را بر روی افراد مورد نظر باز کنند.ارتباط از طریق این زنگ هوشمند کامال دوطرفه است و بر روی آن ابزار دید در ش//ب برای مشاهده افراد در تاریکی هم تعبیه شده است. ضبط تصاویر یا ارسال پیامهای اطالعرسانی از جمله دیگر قابلیتهای این زنگ است. سوابق فعالیتها و ویدئوهای ضبط شده هم از این طریق قابل دریافت و مشاهده است.این زنگ برای فعالیت نیازمند شش باتری AA است و تنها زمانی روشن میشود که کسی دکمه آن را فشار دهد. لنزهای نوری این زنگ میتواند دید حداکثر 120 درجه را پوش//ش دهد. قیمت این زنگ 199 دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.