عینک هوشمند با قابلیت فوکوس

Jahan e-Sanat - - News -

آیتیایران- بدن انس//ان شگفتانگیز است و اعضای مختلف بدن قابلیتهایی دارد که انسانها به ندرت به آن دقت میکنند. به عنوان مثال، آیا میدانستید چشمهای شما قابلیتی دارد که میتواند به هرچیزی که نگاه شخص به آن میافتد، به صورت اتوماتیک فوکوس کند؟ این قابلیت مسلما چیزی نیست که انسانها به آن زیاد دقت کنند.حاال عینکهای هوش//مندی اختراع شدهاند که با شبیه سازی این قابلیت چشم انسان، میتوانند به روی هر چیزی که شخص به آن نگاه میکند، فوکوس کرده و همچنین انسانها را از استفاده از عینکهای متفاوت با لنزهای مختلف بینیاز کنند.لنزهای خاص این عینک هوشمند به روی قابی سوار شده که قابلیت الکترومکانیکی دارد و میتواند با توجه به شیوه فوکوس لنزها، تغییر حالت دهد. سنسور اصلی این عینک به روی پل وسطی آن تعبیه شده که از پالسهای نور مادون قرمز برای تشخیص و دقت در تصویری که در دید کاربر قرار دارد استفاده میکند. این سنسور همچنین قادر است فاصله شخص تا شی مورد نظر را نیز تخمین بزند و لنزهای عینک را با استفاده از الگوریتمی به خصوص، تنظیم میکند تا شخص بتواند به روی شی فوکوس کند.این تغییرات همه در 14 میلی ثانیه اتفاق میافتد که 25 برابر پر سرعتتر از پلک زدن انسان است. اختراع چنین عینکی نشان میدهد که در آینده، این محصول میتواند جوابی برای تمام مشکالت بینایی انسان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.