سقوط خودروي 206 در سفيدرود جان 2 دختر جوان را گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - فرمانده انتظامي شهرستان آستانه از مرگ دو دختر جوان در پي سقوط خودروي 206 به داخل رودخانه سفيدرود خبر داد.

سرهنگ منوچهر محبوبي با اعالم اين خبر گفت: در پي اعالم خبري مبني بر س//قوط يك دستگاه سواري 206 به داخل رودخانه سفيدرود، عوامل انتظامي بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند. در بررسيهاي پليس مشخصشدسواري602 بهرانندگييكدختر32 سالهكهدوسرنشين دختر ديگر نيز به همراه داشت، در مسير رفتن به دانشگاه دچار سانحه شده است. او با بيان اينكه خودرو بعد از كارخانه شن و ماسه در جاده كيسم منحرف و به داخل سفيدرود سقوط كرده است، تصريح كرد: راننده به دليل آشنايي با فن شنا توانست جان خود را نجات دهد اما دو سرنشين ديگر اين خودرو جان خود را از دست دادند. فرمانده انتظامي آستانه عدم توانايي راننده در كنترل وسيله نقليه را عامل اصلي رقم خوردن اين تصادف عنوان كرد و از همه رانندگان خواست با دقت و تمركز در رانندگي، زندگي خود و ديگران را در معرض خطر قرار ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.