مرگ 3 عضو یك خانواده به علت انفجارگاز در شوش

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- سه عضو يك خانواده در شهرستان شوش به علت انفجار گاز جان خود را از دست دادند. محمود محمودينژاد، رييس مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دزفول گفت: در پي اعالم اين حادثه امدادگران به محل حادثه در منطقه آهودشت شوش در روستاي مزرعه طريف اعزام شدند. با اعزام امدادگران از منطقه سيدعباس و شاوور مصدومان اين حادثه كه سه نفر از اعضاي يك خانواده بودند، به مراكز درماني اعزام شدند. به علت شدت جراحات مصدومان اين حادثه جان خود را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.