تظاهرات اپوزيسيون ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

AFP - هزاران نفر از مخالفان دولت چپگراي ونزوئال با درخواست آزادي رهبران اپوزيسيون به سمت زندانها راهپيمايي كردند. معترضان تاكيد داشتند كه آنها زندانيان سياسي در اين بحران مرگبار ونزوئال هستند. اين تازهترين دور از اعتراضات در يك ماه اخير است كه به گفته دادستانها، طي آن 28 نفر در جريان درگيري پليس با معترضان ضددولتي كشته شدند. تجمع اعتراضي جمعه گذش//ته با فريادهاي »آزادي، آزادي« در نزديكي زندان »رامو ورده« در حاشيه كاراكاس انجام شد. اين زندان محل حبس اكثر زندانيان سرشناس از جمله لئوپولدو لوپز، رهبر حزب اراده مردمي است. لوپز سال 2014 به اتهام تحريك به خشونت در اعتراضات ضددولتي به 14 سال حبس محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.