اعتراض در برزيل عليه تدابير رياضتي

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- چندين شهر برزيل همزمان با اولين اعتصاب سراسري در اين كشور كه طي دو دهه اخير بيسابقه بوده، فلج شد. مردم به تدابير رياضتي پيشنهادي از سوي دولت ميشل تامر معترض هستند. اعتصاب سراسري با درخواست اتحاديههاي برزيلي از صبح جمعه گذشته آغاز شد و حمل و نقل، مدارس و كسب و كار را به تعطيلي كشاند. در سائوپائولو اكثر فروشگاهها، بانكها و مدارس دولتي و غيردولتي تعطيل شدند و حتي روي دستگاههاي خودپرداز بانكها بنري با نوشته ما در اعتصاب هستيم، نصب شده بود. معترضان در برازيليا موانعي را كه در خيابانهاي اصلي ايجاد كرده بودند، به آتش كشيدند. در اين خيابانها خودرويي تردد نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.