4 كشته در انفجار انتحاري عراق

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- بر اثر حمله انتحاري با استفاده از يك خودروي بمبگذاري شده كه جمعه گذشته در مقابل يك پاسگاه پليس راهنمايي و رانندگي در بغداد، پايتخت عراق رخ داد، چهار مامور پليس كشته شدند.

اين انفجار در خيابان ابونواس و در نزديكي خياباني رخ داد كه دفاتر چندرسانه خارجي در آن واقع شده است. اين خيابان در امتداد ساحل شرقي رود دجله است و سفارت فرانسه هم در همين منطقه است. گروه دولت اس//المي در خبرگزاري خود بهنام اعماق مسووليت اين حمله را بر عهده گرفت. اين گروه تندرو از سه سال پيش بخشهايي از عراق و سوريه را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.