اميدواري اردوغان به بهبود رابطه با آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC رييسجمهور تركيه جمعه گذشته ابراز اميدواري كرد كه ديدار ماه آينده با رييسجمهور آمريكا بتواند سرآغاز فصل جديدي در رابطه دو كشور باشد.

رابطه تركيه و آمريكا به داليل متعدد در زمان رياستجمهوري باراك اوباما رو به وخامت رفته بود اما اردوغان اميدوار است در اولين ديدار رودررو با دونالد ترامپ برخي از مسايل مورد اختالف را حل كند. يكي از موضوعاتي كه اردوغان به روشني به عنوان يكي از خواستههاي خود مطرح كرد قطع كمك آمريكا به يگانهاي مدافع خلق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.