ادامه تظاهرات ضددولتي در مراكش

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- هزاران نفر از ساكنان شهر الحسيمه در مراكش با برگزاري تظاهرات خواهان حل اوضاع اقتصادي اين شهر و مبارزه با فساد شدند.

اين تظاهرات گسترده در شهر الحسيمه مراكش به دنبال بازداشت 40 نفر از جمله ناصر الزفزافي، رهبر جنبش مردمي اين كش//ور برگزار شد. تظاهركنندگان خواهان رسيدگي به اوضاع اقتصادي شهر الحسيمه و مبارزه با فساد در ادارات و نهادها هستند. الزفزافي و ديگر بازداشتشدگان به ارتكاب جنايتهايي كه به امنيت داخلي لطمه ميزند، متهم شدهاند. تظاهركنندگان مراكشي خواهان آزادي الزافزافي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.