رستگاری در کاردیف

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

جدال دو تیم فوتبال رئالمادرید و بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا تکلیف قهرمان یکی از بزرگترین تورنمنتهای ورزشی در جهان را روشن خواهد کرد.

رئالمادرید و یوونتوس امشب برابر یکدیگر صفآرایی میکنند. دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی کاردیف ولز در حالی برگزار میشود که به خاطر حادثه شوم تروریستی در منچستر تدابیر شدید امنیتی در این منطقه اندیشیده شده است. حتی هواداران دوآتشه رئالمادرید به خاطر احترام و عالقه به بوفون راضی نیستند دلخوری و ناراحتی او را در پایان این فینال بزرگ مشاهده کنند. از طرفی هواداران یوونتوس نیز شاید در خلوت خود از موفقیت احتمالی زینالدین زیدان خوشحال شوند.

این فینال بزرگ تکرار فینال 1998 است، جایی که شاید هر دو تیم مذکور همچنان مدعی قهرمانی بودند و در فهرس//ت بهترینهای باش//گاهی جهان قرار داشتند. مادرید به دنبال دوازدهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست و یوونتوس دوست ندارد آخرین بازی جیجیبوفون با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا همراه نباشد.

پیروزی یک بر صفر رئالمادرید با درخشش زیدان در سال8991 نمیتواند شبیهسازی فینال شنبهشب باشد. دو تیم برگ برندههای زیادی دارند و به راحتی نمیتوان یکی را به عنوان قهرمان قطعی لیگ قهرمانان اروپا برشمرد. در آن سال یوونتوس برای رسیدن به این بازیپایانیاز21 بازیمراحللیگقهرمانانبه9 پیروزیوسهتساویدستپیداکرد.این در حالی بود که مادرید89، مادرید باشکوهی بود و بسیاری پیش از شروع لیگ قهرمانی این تیم را پیشبینی میکردند. این نهمین فینال اروپایی یوونتوس است که البته طی آن یووه در چهار بازی اخیر تن به شکست داده است.

بازیکنانی چون خدیرا و هیگواین پیش از این برای مادرید هم بازی کردهاند و البته دلیلی ندارد بعد از درخشش در این بازی بزرگ اقدام به خوشحالی نکنند. خدیرا یکی از مهرههای کلیدی مادرید و ستارگان موثر در سال 2014 بود و اکنون قصد دارد مهره کلیدی نماینده تورینباشد. شاگردانزیدانتالشمیکننداولینتیمیباشندکهدردوسالپیاپیقهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را جشن میگیرند اما برای رسیدن به این مهم باید دروازه دروازهبان بزرگی چون بوفون را باز کنند. مشخصا یووه در دفاع نسبت به مادرید قدرتمندتر و هنرمندتر است. از طرفی مادریدیها دل به حمالت توفانی و ناگهانی خود بستهاند. خیلی از بزرگان فوتبال به کنایه گفتهاند مشکل بزرگ یوونتوس نامش کریستیانو رونالدو است.

ازسال4102 وفینالباشکوهآنزمانبازیکنانیچونکارواخال،واران،راموس،مودریچ، رونالدو و بنزما همچنان در رئالمادرید ماندهاند و دوست دارند دوازدهمین جام قهرمانی اروپایی رئالمادرید را باالی سر ببرند. این بیست و نهمین فینالی است که مادریدیها تجربه میکنند. پرافتخارترین باشگاه جهان به هواداران خود قول داده هر طور شده یک جشن خیابانی دیگر را در مادرید به آنها هدیه دهند.

یوونتوس و رئالمادرید برای نوزدهمین بار در قالب بازیهای اروپایی مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و باید دید این نوزدهمین رویارویی به سود کدام طرف به پایان خواهد رسید.

جدال دو مربی خوشآتیه و محبوب نیز در این میان زیر ذرهبین رسانههای ورزشی قرار گرفته است. زیدان مقابل آلگری نمایشی از دو تفکر متفاوت اما جذاب و غیرقابل پیشبینی است. آینده زیدان در مادرید بدون تردید به نتیجه این بازی بزرگ بستگی دارد اما آلگری حاشیه امنیت بیشتری خواهد داشت. مردان زیدان برای پیروزی مقابل یوونتوس همقسم شدهاند و البته این نمیتواند دلیل قانعکنندهای برای مستحق بودن مادرید در این قهرمانی باشد. نماینده قدرتمند تورین نیز به قهرمانی در این بازی بزرگ میاندیشد و باور ندارد در ایستگاه پایانی این مسیر سخت تن به شکست مقابل قوهای سفید بدهد.

فلیکس بریچ داور آلمانی فینال لیگ قهرمانان اروپا در استادیوم میلینیوم شهر کاردیف کار سختی خواهد داشت. او باید ضمن اداره این بازی پرستاره و بزرگ مراقب درگیریهای قابل پیشبینی دو طرف نیز باشد. یوفا اعالم کرده از تکنولوژی بازبینی تصاویر استفاده خواهد کرد اما این موضوع هنوز از سوی کمیته داوران قطعی نشده است. کاردیف تحت کنترل ناتو نیروهای امنیتی ویژه اتحادیه اروپا از سوی ناتو کنترل شهر کاردیف ولز را برعهده گرفتند. پلیس بریتانیا ضمن دعوت از نیروهای ناتو کنترل امنیتی و فرماندهی مرکزی شهر کاردیف ولز را به آنها سپردند. ترس از ترور و انفجار در جریان فینال لیگ قهرمانان اروپا باعث شده تدابیر شدید امنیتی در شهر کاردیف ولز در نظر گرفته شود و جوی امنیتی بر این منطقه حکمفرما باشد. نیروهای امنیتی حتی شبکه فاضالب شهر را نیز چک کرده و از هیچ مورد مشکوکی به سادگی نمیگذرند. فرودگاههای بریتانیا در فضایی بسیار امنیتی مسافران را زیر نظر داشته و بیش از051 سگ پلیس در این مناطق به کار گرفته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.