درگیری ارتش فیلیپین و متحدان داعش

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- در پی نقض یک آتشبس چهارساعته بین ارتش فیلیپین و پیکارجویان اسالمگرا در شهر ماراوی، واقع در جنوب این کشور، روند تخلیه غیرنظامیان متوقف شده است. مقامات امیدوار بودند حداقل هزار نفر این شهرجنگزدهراترککنندولیحدود031 نفرموفقبهفرارشدند.نیروهای دولتی در تالش هستند که ماراوی، واقع در جزیره میندانائو را از اسالمگرایانی که خود را متحد گروه موسوم به دولت اسالمی میخوانند پس بگیرند. قرار بود آتش بس به وقت محلی تا ظهر برقرار بماند اما فقط حدود یک ساعت دوام آورد. معلوم نیست کدام طرف تیراندازی را از سرگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.