پیشنهاد نجومی چین به کریس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - ابرستاره پرتغالی تیم فوتبال رئالمادرید از دو باشگاه بزرگ چین پیشنهاد نجومی دریافت کرده است.

کریستیانو رونالدو، بازیکن کلیدی تیم فوتبال رئالمادرید که نقشی وصفناپذیر در موفقیتهای اخیر تیمش داشته است از دو باشگاه شانگهای و پکناتلتیک پیشنهاد رسمی و البته نجومی دریافت کرده است.

روزنامه ملی چین در بخش ورزشی خود رقم یکی از این پیشنهادات را 120 میلیون یورو عنوان کرده است. این در حالی است که مقامات سیاسی چین سرگرم وضع قانونی هستند که جلوی خرید بازیکن خارجی گرفته شود یا معادل 100 درصد مالیات برای آن در نظر گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.