بازگشت 2 ناو هواپيمابر آمريكايي از درياي ژاپن

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-ناوهاي هواپيمابر آمريكايي رونالد ريگان و كارل وينسون كه در اوج تنشها با كره شمالي به درياي ژاپن اعزام شده بودند، اين منطقه را ترك كردند. رس//انههاي ژاپني گزارش دادند كه اين دو ناو هواپيمابر آمريكايي پس از پايان رزمايش مشترك نظامي درياي ژاپن را به مقصد آمريكا ترك كردند. قرار است ناو هواپيمابر كارل وينسون به بندر خانگي خود در سنديهگو بازگردد. همچنين وضعيت برنامه هستهاي و موشكي كره شمالي از سوي ناو ‪USS Nimitz‬ مورد نظارت قرار خواهد گرفت و قرار است اين ناو در رزمايش مشترك نظامي هند و ژاپن در اقيانوس هند در ماه ژوئيه شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.