جنابآقايهاديقانعي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با تاسف فراوان درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر مسالت داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.