دالر گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

پ//س از تيراندازيه//اي روز گذش//ته در بهارس//تان، قيمت سكه و ارز اندكي افزايش يافت به نحوي كه سكه تمام بهار آزادي به يك ميليون و 207 هزار و 500 تومان رسيد و دالر 3740 تومان معامله شد.

بعد از حوادث تيراندازي ديروز در راهروهاي مجلس ش//وراي اسالمي و حرم مطهر امام خميني)ره( قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 1500 تومان افزايش به يك ميليون و 207 هزار و 500 تومان رسيد. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و 179 هزار تومان، نيم سكه 638 هزار تومان، ربع سكه 366 هزار تومان و سكه يك گرمي 249 هزار تومان بود.هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1293 دالر و 50 سنت و هر گرم طالي 18 عيار 115 هزار و 525 توماناست.دالرآمريكا0473 تومان،يورو4624 تومان،پوند0784 تومان، درهم امارات 1028 تومان و لير تركيه 1088 تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.