9

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- شرکت اپل در سیستم عامل جدید ‪11 iOS‬ کیبورد فارسی را برای صاحبان آیفون نصب کرده است.شرکت اپل به تازگی از سیستم عامل ‪11 iOS‬ به صورت رسمی و طی یک مراسم رونمایی کرد. در این به روزرسانی بزرگ، خبر خوبی برای صاحبان آیفون فارسی زبان مخصوصا کاربران ایرانی وجود دارد.کیبورد گوش//ی آیفون پس از به روزرسانی به سیستم عامل ‪11 iOS‬ به صفحه کلید فارسی رسمی مجهز شده است. الزم به ذکر است این صفحه کلید جدید فارسی مانند گذشته دارای حروف عربی نیست و تمامی حروف فارسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.