پهپاد هیدروژنی

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- موسس//ه ‪Wirth Research‬ از طرح یک پهپاد رونمایی کرده که به طور عمودی از زمین بلند میشود و فرود میآید. این شرکت ادعا میکند سیستم جدید هوایی پهپاد، نخستین نمونهای است که از سلولهای هیدروژنی به عنوان سوخت استفاده میکند.در همین راستا شرکت سنگاپوری HES منبع انرژی مورد نیاز برای شش ساعت پرواز با این پهپاد مجهز به سلول هیدروژنی را فراهم میکند. این انرژی تراکم بیشتری نسبت به باتریهای لیتیوم یونی دارد.به طور دقیق باتریهای ش//ارژی معمول حدود‪200 Wh/kg‬ ش//ارژ ارائه میکنند. این شرکت سنگاپوری ادعا میکند سلول سوختی هیدروژن در این پهپاد میتواند Wh/kg700 شارژ تهیه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.