پهپاد ساخت ایران بوده است

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- مقامات آمریکایی مدعی شدند که حمله یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب شرق سوریه به نیروهای آمریکا توسط نیروهای مورد حمایت ایران انجام ش//ده اس//ت. بنابر اعالم پنتاگون در ساعات آغازین شامگاه پنجشنبه، یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب شرق سوریه مواضع نیروهای تحت حمایت آمریکا را هدف قرار داد که گفته میشود این پهپاد توسط جنگندههای آمریکایی ساقط شده است. به گفته مقامات ارتش آمریکا این حمله تلفات و خساراتی در پی نداشته است. نخستین بار است که نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه در حالی توسط یک پهپاد هدف حمله قرار میگیرند که جنگندههای آمریکا نیروهای شیعی تحت حمایت ایران را برای سومین بار در طول چندین هفته در نزدیکی پادگان آمریکایی در الطنف هدف قرار داده بودند.

ژنرال ریال دیلون، یک سخنگوی نیروهای آمریکا در عراق و سوریه با بیان اینکه این پهپاد از نظر اندازه ش//بیه به پهپاد آمریکایی MQ-بوده است، مدعی ش//د که احتماال این هواپیما س//اخت ایران است هرچند که توسط نیروهای س//وری هدایت میشد. بر اساس این گزارش، موشکهای شلیک شده توسط این پهپاد عمل نکردهاند اما نیروهای آمریکایی آن را به عنوان یک تهدیدمستقیمتلقیکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.