از کومی درخواست وفاداری نکردم

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- وکیل مدافع دونالد ترامپ با انتشار بیانیهای به اظهارات جیمز کومی در مقابل کنگره واکنش نشان داد. وی گفت رییسجمهور آمریکا هرگز از کومی نخواسته به او وفادار باشد. مارک کزویتز احتمال تعقیب قضایی رییس پیشین افبیآی را رد نکرد. دلیل احتمالی این ش//کایت، بخشی از اظهارات کومی است که در آن گفته بود جزییاتی از مالقاتهایش با رییسجمهور آمریکا را در اختیار رسانهها قرار داده اس//ت. کومی در مقابل نمایندگان گفته بود پس از اخراجش »از یکی از دوستانش« خواسته بود یادداشتهایی که از مالقات با دونالد ترامپ تهیه کرده را به یک خبرنگار بدهد. او افزود: »این کار را انجام دادم تا یک دادستان ویژه مستقل منصوب شود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.