انفجار انتحاری در کربال با 4 زخمی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- یک منبع امنیتی در کربال دیروز از وقوع انفجاری انتحاری در این شهر خبر داد. او اظهار داشت: صبح دیروز یک عامل انتحاری در حالی که کمربند مواد منفجره به همراه داش//ت، پیش از آنکه بازداشت ش//ود، خود را در داخل یک گاراژ در مرکز ش//هر کربال منفجر کرد. این منبع امنیتی افزود: در حال حاضر دستگاه امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات پیرامون آن آغاز شده است. به گفته وی، در حال حاضر خودروهای منهدمشده تحت تدابیر شدید امنیتی در استان از محل انفجار بیرون آورده میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.