حضور فرمایشي زنان در ورزشگاه!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه رحيمي- باز هم ايران ميزبان ليگ جهاني واليبال شد، آن هم به لطف حضور نمايشي و فرمايشي زنان دستچينشدهاي که به سفارش فدراسيون واليبال در ورزشگاه آزادي براي تشويق ميآيند که ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.