دستگاههاي حكومتي به عنوان رقيب به دولت نگاهنكنند

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر لزوم حاكميت ثبات سياسي بر كشور اظهار كرد: كشور بايد از فضاي انتخاباتي خارج و وارد فضاي كار و همدلي شود و در اين فضا نبايد به دولت به ويژه از س//مت برخي دس//تگاههاي حكومت به عنوان رقيب نگاه شود.

به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاح فاز نخست تصفيهخانه فاضالب شهرستان پرديس با تاكيد بر اينكه بايد بپذيريم كه از فضاي انتخابات دور شدهايم، اظهار كرد: فضاي انتخابات در دورهاي حدود دو ماه پيش از انتخابات بود كه در آن همه افراد، اقشار و گروههاي سياسي و همچنين مسووالن مختلف تالش ميكردند فضا را براي مشاركت مردم در صحنه انتخابات آماده كنند كه در نهايت يكي از افراد مطرح به عنوان كانديدا به عنوان رييسجمهور انتخاب شد. وي تصريح كرد: در فرداي پس از انتخابات همه چيز بايد به دورهاي ديگر بازگردد. برگزاري انتخابات براي اين بود كه مردم بگويند مديريت كشور بايد دست كدام تفكر قرار گيرد. از فرداي انتخابات همه انتظار دارند كه دولت منتخب هم به وعدههايي كه داده، عمل كند و هم كشور را به سمت پيشرفت حركت دهد. معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه ايران بايد از هر جهتي توسعه پيدا كند، اظهار كرد: يكي از اصليترين مسايلي كه امروز با آن روبهرو هستيم و تا حد زيادي نيز از مهمترين مطالبات محسوب ميشود، توسعه كشور است. امروز ايران نياز دارد در برخي بخشهاي توسعهاي تمركز ويژهتري داشته باشد.

جهانگي//ري بيكاري را يك//ي از ابرچالشهاي پيش روي كش//ور عنوان و خاطرنشان كرد: مساله بيكاري از دولتهاي گذشته يكي از مسايل پيش روي كشور بوده است اما امروز تبديل به مساله جديتري شده است. وي اظهار كرد: اينكه بارها تاكيد ميكنم با مساله شغل، نميتوان شعاري برخورد كرد، بر اساس سابقه مديريتي است كه دارم. در بهترين سالهاي نظام جمهوري اسالمي ساالنه حدود007 هزار شغل ايجاد شد. معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه براي ايجاد ش//غل در كشور نيازمند بزرگ شدن كيك اقتصاد هستيم، گفت: براي بزرگ كردن اقتصاد كشور بخشخصوصي بايد به ميدان بيايد تا شاهد افزايش سرمايهگذاريها و توليد در كشور باشيم.

جهانگيري در بخشهاي ديگري از صحبتهاي خود با بيان اينكه دهها بايد براي حل ابرچالشهايي نظير بيكاري و بزرگ شدن اقتصاد لحاظ شود و مورد پژوهش همه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: توان كارشناسي و اقتصاد و همچنين ظرفيت ايران بيشتر از وضعيت فعلي است و چنانچه شرايط الزم مهيا باشد اين ظرفيت قادر است ساالنه بيش از يك ميليون شغل از اقتصاد ايران توليد كند. وي حاكميت فضاي باثبات اقتصادي در كشور را نخستين الزام حل ابرچالش بيكاري در كشور عنوان كرد و گفت: دولت كه نقش بسياري در فضاي اقتصادي دارد بايد سياستگذاريهايي انجام دهد كه ثبات در اقتصاد حاكم شود. معاون اول رييسجمهور حاكميت ثبات سياسي در كشور را دومين الزام حل ابرچالش در كشور عنوان كرد و گفت: بايد از فضاي انتخابات خارج و وارد فضاي كار، همدلي و تفاهم شويم. امروز همه بايد به دولت مستقر كمك كنند و به او با چشم رقيب نگاه نكنند. دولت رقيب هيچ بخشي از كشور نيست و نميشود به دولت به ويژه از سمت برخي دستگاههاي حكومت به عنوان رقيب نگاه شود.

جهانگيريهمچنينباتاكيدبرلزومافزايشجايگاهواحترامبهبخشخصوصي در كشور اظهار كرد: سومين الزام حل ابرچالش بيكاري در كشور تغيير فضاي فرهنگي و اجتماعي نس//بت به سرمايهگذار و بخشخصوصي است. بايد اين فضا در كشور به سمت احترام به بخشخصوصي حركت كند. مشكالت كشور زماني حل ميشود كه در آن به بخشخصوصي و سرمايهگذار با احترام رفتار ش//ود. استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و ساير مسووالن بايد همانطور كه افتخار ميكنند با بسيج و نيروهاي انقالبي مينشينند، با بخشخصوصي نيز بنشينند و به آن افتخار كنند. جهانگيري تعامل با دنيا را يكي ديگر از الزامات حل ابرچالش بيكاري دانست و تاكيد كرد: بر اساس اظهارات كارشناسان براي ايجاد يك ميليون شغل نيازمند 800 هزار ميليارد تومان اعتبار هستيم. در اين شرايط به هر حال اين پول بايد از بخش خارجي تامين شود و ما بايد با استفاده از منابع خارجي مشكالت مردم را حل كنيم. بايد با دنيا خوب باشيم و با آنها تعامل و گفتوگو داشته باشيم و بتوانيم از آنها پول و بازار دريافت كنيم. مردم نيز با آگاهي انتخاب كردهاند كه ميخواهند. جهانگيري در ادامه صحبتهاي خود مساله آب را يكي ديگر از ابرچالشهاي كشور عنوان و خاطرنشان كرد: تفاوت مساله ابرچالش آب با بيكاري در آن است كه تقريبا همه چالش بيكاري را پذيرفتهاند اما مساله چالش آب براي برخي قابل پذيرش نيست.

وي با تاكيد بر اينكه بايد با ابرچالشها تفاهم كنيم، اظهار كرد: با تفاهم و همدلي واقعا مسايل كشور قابل حل است. نبايد با بزرگ كردن مسايل فرعي مانع حل مس//ايل اصلي ملت ايران ش//ويم. خدا را خوش نميآيد كه به جاي حل مسايل ملتي كه صبورانه و با متانت در همه جا حضور دارند و نقش خود را ايفا ميكنند، مسايل حاشيهاي را عمده كنيم و خودمان مديريت كشور را مشغول اين مسايل كنيم و عدهاي در اين ميان با سوءاستفاده از فرصت پيش آمده دستاوردهاي مهم مردم از جمله امنيت را با خطر روبهرو كنند. بايد حتما در اين زمينه دقت ويژهاي شود. جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت دوازدهم از همه ظرفيتهاي مديريتي كشوراستفاده خواهد كرد، گفت: همه مديران بايد بدانند كه در دولت دوازدهم هيچ مديري به دليل مسايل سياسي و حاشيهاي كنار نخواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.