واژگوني مرگبار خودرو اتباع غيرمجاز در آزادراه قم

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- واژگوني خودرو 405 حامل اتباع افغانستاني در آزادراه قم سه كشته و هفت مجروح برجا گذاشت.

مصطفي مرتضوي، سخنگوي س//ازمان امداد و نجات هاللاحمر گفت: ساعت 10:45 ديروز وقوع حادثه واژگوني در آزادراه قم- تهران به هالل احمر اعالم شد و با حضور تيمهاي امدادي مشخص شد يك دستگاه پژو 405 حامل اتباع افغانستاني دچار حادثه شده و واژگون ش//ده است. در اين حادثه 12 نفر سرنشين خودرو بودند كه سه نفر در دم كشته و هفت نفر مجروح شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.