15

Jahan e-Sanat - - News -

فوق ستاره سوئدی در تابستان با پایان قراردادش از منچستریونایتد جدا میشود. لیگ برتر انگلیس مطابق هر سال لیست بازیکنانی را که تیمها قصد حفظ آنها برای فصل بعد را دارند اعالم کرده که نام زالتان ابراهیموویچ در بین بازیکنان منچستریونایتد دیده نمیشود و این بازیکن در لیست بازیکنان آزاد این تیم قرار گرفته است. به این ترتیب ابراهیموویچ در پایان ماه ژوئن با اتمام قراردادش با منچستریونایتد بازیکن آزاد میشود.

ابراهیموویچ 35 ساله تابستان گذشته با قراردادی یکساله که طبق توافق طرفین میتوانست به مدت یک سال دیگر تمدید شود به منچستریونایتد پیوست اما مصدومیت این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی در ماه آوریل در نهایت باعث شد این باشگاه تصمیم به عدم تمدید قرارداد او بگیرد. زالتان در 46 بازی که برای منچستر انجام داد توانست 28 بار گلزنی کند. این بازیکن در فصل گذشته همراه با منچستر فاتح جامهای اتحادیه، خیریه و لیگ اروپا شد. پیشنهادهایعجیب مهاجم سوئدی پس از اینکه توسط باشگاه منچستریونایتد بازیکن آزاد اعالم شد با پیشنهادهای عجیبی از نقاط مختلف جهان روبهرو شد.

زالتان ابراهیموویچ فصل آینده در منچس//تریونایتد حضور نخواهد داشت. باشگاه انگلیسی جمعه گذشته اعالم کرد که مهاجم سوئدی بازیکن آزاد است. مهاجم گلزن سوئدیحتییکروزبدونتیمنماندوتیمهایزیادیبهاوپیشنهاددادند.اولینپیشنهاد از طریق توئیتر مطرح شد. باشگاه هرتابرلین پس از این خبر در صفحه خود نوشت: بدون قرارداد با منچستریونایتد، ما هواداران زیادی داریم اما پول نه، میتوانیم برای نخستین بار فاتح بوندسلیگا شویم. به همین خاطر به ایبرا فکر میکنیم.

تیم کلوب آمهریکای مکزیک نیز از این فرصت بهره برد، عکسی از زالتان با پیراهن تیم خود منتشر کرد و به او خوشامد گفت. این باشگاه نوشت: عقابها منتظر قهرمانی در لیگ هستند. یکی دیگر از تیمهای عالقهمند به جذب مهاجم سوئدی تیم نشویل حاضر در لیگMLS است. این باشگاه آمریکایی در صفحه خود نوشت: ابراهیموویچ درباره کشور موزیکها چه نظری داری؟ حتما از یک دوست بپرس. حتی یک تیم دسته دومی حاضر در لیگ فرانسه نیز تمایل خود را به جذب بازیکن سوئدی اعالم کرد. آیندهنامشخصابراهیموویچ بااعالمباشگاهانگلیسیآیندهمهاجمسوئدیاکنوننامشخصاست.اویکیازمهرههای کلیدی تیمش محسوب میشد و در رسیدن یونایتد به فینال لیگ اروپا تاثیرگذار بود )یونایتد با شکست آژاکس در فینال توانست عالوه بر قهرمانی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز کسب کند(. آسیبدیدگی شدید این بازیکن باعث شد عالوه بر از دست دادن این فصل، بخشی از فصل آینده را نیز از دست دهد و سرنوشتش تغییر کند. یونایتد پس از آسیبدیدگی زالتان تصمیم گرفت قرارداد این بازیکن را تمدید نکند. اکنون ابراهیموویچ باید تصمیم بگیرد در آینده در چه تیمی بازی کند. او از آمریکا و چین پیشنهادهای زیادی دارد. براساس گزارش دو روزنامه ایتالیایی یعنی لیبرو و توتواسپورت، گلزن سوئدی ممکن است بازهم در تیمی اروپایی بازی کند. چراکه خبر میرسد آثمیالن، تیم سالهای0102 تا 2012 او به حضور مجددش عالقهمند است. ایبرا در دو فصلی که برای راهراهپوشان به میدان رفت، 56 گل در 85 مسابقه زد و 24 پاس گل نیز داد. لوکامودریچبهترینبازیکنسالکرواسی ل//وکا مودریچ به لطف فصل درخش//انی که در رئالمادرید داش//ت، بزرگترین جایزه فردی کشورش را از آن خودش کرد.

ب//رای پنجمین بار پیاپی لوکا مودریچ جایزه بهترین بازیکن س//ال کرواسی را کسب کرد.

هافبک 31 ساله فصل گذشته به موفقیتهای زیادی در رئالمادرید دست پیدا کرد و در رسیدن تیمش به دو عنوان بزرگ، قهرمانی اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا، نقشی چشمگیر داشت.

او برای رسیدن به عنوان بهترین بازیکن سال کرواسی رقبایی مانند ماریو مانژوکیچ، ایوان راکیتیچ و ایوان پریسیچ داشت.

مودریچ و کرواسی در حال حاضر آماده بازی امروز تیم ملی کرواسی در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2018 روسیه مقابل ایسلند هستند. کرواس//ی صدرنش//ین گروه I اس//ت و از پنج بازی 13 امتیاز کس//ب کرده است. ایسلند هم با سه امتیاز پشت سر این تیم است. زیدان در آستانه تمدید قرارداد با رئال تا 2020 بعد از قهرمانی در رقابتهای اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا، رئالمادرید قصد دارد قرارداد زینالدین زیدان را تا سال 2020 تمدید کند.

تمدید دو س//اله قرارداد مربی فرانس//وی نشان از اعتماد باشگاه به او دارد؛ کس//ی که در سال 2016 هدایت تیم را بر عهده گرفت. زیدان در پایان اولین فصل حضورش در سانتیاگو برنابئو فاتح لیگ قهرمانان شد، اما در دومین فصل خود، با فتح دوگانه اللیگا و لیگ قهرمانان، فلورنتینو پرز را متقاعد کرد.

عالوه بر تمدید مدت قرارداد، دستمزد زیدان نیز افزایش پیدا خواهد کرد تا به دستمزد بهترین مربیان حال حاضر اروپا نزدیک شود. هر دو طرف مایل بودند در پایان فصل راجع به موضوع تمدید قرارداد صحبت شود که نشانگر رابطه خوب طرفین است.

از زم//ان روی کار آمدن زیدان در س//انتیاگو برنابئو، رئالمادرید 65 پیروزی، 15 تساوی و تنها هفت شکست را در 87 مسابقه تجربه کرده و پنج عنوان قهرمانی هم به تاالر افتخارات تیم اضافه شده است. پایانکارکالیورتدرپاریسنژرمن ستاره سابق فوتبال هلند و مدیر ورزشی پاریسنژرمن از تیم پاریسی خداحافظی کرد. با تصمیم سران پاریسنژرمن و طی توافقی دوجانبه، پاتریک کالیورت، مدیر ورزشی هلندی مشهور این باشگاه از تیم پایتخت فرانسه جدا شد.

حذف در مرحله یکهشتمنهایی لیگ قهرمانان اروپا و واگذاری جام قهرمانی لیگ یک فرانسه به موناکو پس از چهار فصل قهرمانی متوالی، دلیل این تصمیم عنوان شد تا ستاره سابق فوتبال هلند تنها پس از یک فصل از ورزشگاه پارکدوپرنس خارج شود. کاپلودرآستانهحضوردرجیانگسوسانینگچین مربی بزرگ فوتبال ایتالیا در آستانه حضور در لیگ حرفهای چین و مربیگری تیمی متمول قرار گرفت.

فابیو کاپلو احتمال دارد در آیندهای نزدیک با تیم جیانگسو سانینگ قرارداد همکاری امضا کند. تیم چینی برای کادر فنی خود از مدتی قبل مذاکره با پائولو سوس//ا را آغاز کرد اما در نهایت توافق با سرمربی سابق فیورنتینامیسرنشد.

مطابق اعالم ش//بکه اسکای ایتالیا، بعد از ناکامی در این راه، مدیران جیانگسو باب مذاکره با کاپلو را باز کردند. با توجه به اطالعاتی که موجود است، به نظر میرسد همه چیز به خوبی پیش رفته و مربی بزرگ تاریخ فوتبال ایتالیا، در آستانه پذیرش مسوولیت فنی تیم متمول خاور دوری قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.