دالیل حذف استقالل از لیگ قهرمانان بررسی شود

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر ورزش در نشست با مدیرعامل استقالل از وی خواست دالیل حذف این تیم از لیگ قهرمانان آس//یا به طور جدی بررسی و آسیبشناسی شود. سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل با حضور در وزارت ورزش و جوانان با مسعود سلطانیفر دیدار و گفتوگو کرد.

در این دیدار، سلطانیفر با اشاره به موفقیتهای متعدد باشگاه استقالل با حضور جوانانش و با وجود محدودیت بینالمللی در جذب بازیکن، از مدیر عامل استقالل خواست حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا را به طور جدی بررسی و آسیبشناسی کند.وزیر ورزش و جوانان گفت: مقام سومی سال گذشته و مقام دومی لیگ برتر امسال، پیروزی در دربی، شکست التعاون عربستان در مرحله گروهی و حذف السد قطر با وجود همه ستارگانش در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا موفقیتهای ارزنده تیم استقالل بوده است و چرا باید با وجود شکست العین در یک هشتم نهایی این رقابتها در تهران، در بازی برگشت در امارات با آن نتیجه دور از انتظار حذف شود.در ادامه این نشست افتخاری مدیرعامل استقالل گزارش کاملی از اقدامات و فعالیتهای صورتگرفته در دوران مدیریت خود شامل تعیین تکلیف پروندههای گذشته در فیفا، پیگیری مطالبات بازیکنان، وضعیت بدهیهای مالیاتی باقیمانده از گذشته، توسعه و تقویت تیمهای پایه استقالل، آمادهسازی و بازسازی ورزشگاه امام رضا )ع( و کمپ استقالل با همکاری بخشخصوصی ارائه کرد.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، برنامههای جاری باشگاه برای فصل آینده، همکاری بیشتر با سامانه ،3090 جذب بازیکنان جدید و موثر، استفاده از امکانات و منابع بخشخصوصی برای درآمد پایدار و عدم وابستگی به بودجه دولتی و ترمیم هیاتمدیره تا پایان خردادماه بود.

دکتر سلطانیفر در پایان این نشست از افتخاری خواست در فصل جدید نقاط ضعف را برطرف کند و رضایت هواداران را که برای ما بسیار مهم است، بیش از گذشته به دست آورد. وزیر ورزش و جوانان همچنین از اینکه باشگاه استقالل توانست برای اولین بار 80 درصد مطالبات بازیکنان و کادر فنی و حقوق کارکنان را پرداخت کند و مدیرعامل باشگاه نیز بدهی برای استقالل ایجاد نکرده است، تشکر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.