آلمان، سنمارينو را گلباران کرد

Jahan e-Sanat - - News -

آلمان و سنمارينو از گروه C رقابتهاي مقدماتي جامجهاني در منطقه اروپا به مصاف هم رفتند كه در پايان شاگردان يواخيم لو حريف نهچندان مطرحشان را با نتيجه قاطع هفت بر صفر بدرقه كردند.

از ساعت 23:15 شنبه شب گذشته دو تيم آلمان و سنمارينو در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جامجهاني 2018 روس//يه و از گروه C منطقه اروپا در ورزشگاه گرونديگ اشتاديون شهر نورنبرگ به مصاف هم رفتند كه در پايان آلمان با نتيجه هفت بر صفر حريف خود را دره//م كوبيد. گلهاي آلمان در اين ديدار توس//ط دراكس//لر ،(11) سندرو واگنر ‪29 ،16)‬ و 85 (، امين يونس ،(38) شكودران موستافي (47) و جوليان براندت (72) به ثمر رساندند. ژرمنها با ارائه يك فوتبال روان و سراسر هجومي با هفت گل تيم نگونبخت سنمارينو را بدرقه كردند تا به همراه سوييس تنها تيمهايي باشند كه هر 18 امتياز ممكن از 6 بازي خود در رقابتهاي مقدماتي جامجهاني 2018 روسيه را كسب كردهاند. نكت//ه جالب اين دي//دار كامال يكطرفه اي//ن بود كه سنمارينو تنها 20 درصد از زمان بازي مالكيت توپ را در اختيار داشت و در اين مدت موفق نشدند حتي يك شوت هم روانه دروازه تراشتگن كنند. با اين نتيجه آلمان 18 امتيازي شد تا كماكان با اقتدار صدر نشين گروه C باشد و سنمارينو هم بدون امتياز قعرنشين مطلق اين گروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.