برندگان اسكار دنياي تئاتر معرفي شدند

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم پاياني هفتادمين دوره جوايز »توني«، مهمترين جوايز دنياي تئاتر با معرفي برندگان در نيويورك برگزار شد.

به گزارش هاليوودريپورتر، در اين مراسم كه اجراي آن بر عهده كوين اسپيسي بازيگر سرشناس سينما و تئاتر آمريكا بود، جايزه بهترين نمايش درام به »اسلو« به كارگرداني جي تي راجر رسيد و جايزه توني بهترين نمايش موزيكال نيز به نمايش »ايوانهانسن عزيز« اختصاص يافت.

نمايشهاي »آگوس//ت ويلسون جيتني« و »سالم دالي!« به ترتيب جوايز بهترين بازسازي يك نمايش درام و بهترين بازسازي يك نمايش موزيكال را دريافت كردند و در بخش بهترين كارگرداني درام ربكا تايچمن براي »بيشرم« موفق به كسب جايزه شد.

جايزه بهترين كارگرداني نمايش موزيكال نيز به كريستوفر اشلي براي »از دور بيا« رسيد.

اما جايزه بهترين بازيگر زن درام به »الري متكالف« براي »خانه عروسك، قسمت دوم« اختصاص يافت و بتي ميدلر نيز براي نمايش »سالم دالي!« اين جايزه را بخش موزيكال از آن خود كرد.

كوي//ن كالين براي ب//ازي در نمايش »خن//ده حاضر« و ب//ن پالت براي »ايوانهانسن عزيز« به ترتيب جايزه بهترين بازيگر مرد نمايش درام و موزيكال هفتادويكمين دوره جوايز تئاتر توني را دريافت كردند.

همچني//ن جايزه بهترين تران//ه اورجينال جوايز تون//ي 2017 به نمايش »ايوانهانسن عزيز« اختصاص يافت و جايزه ويژه »توني« نيز نصيب گارد فراي و پيت مالكين صدابرداران نمايش »آش//نايي« شد و جايزه يك عمر دستاورد هنري در عرصه تئاتر به جيمز ارل جونز تعلق گرفت.

طبق اعالم پيشين جايزه »توني« تئاتر بومي به مركز تئاتر داالس تگزاس اعطا شد و جايزه »ايزابل استيونسون« به بايورك لي رسيد و جوايز افتخاري درخشش در عرصه تئاتر نيز به نينا النان و آلن واسر اهدا شد.

جوايز »توني« در دنياي تئاتر، همپاي »اس//كار« در س//ينما، »گرمي« در موسيقي و »امي« در عرصه تلويزيون است. همتايان انگليسي و فرانسوي اين مجموعه جوايز هم »اوليوير« و »مولير« هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.