رونمایی از کنسول بازی جدید مایکروسافت

Jahan e-Sanat - - News -

پیسیورلد-سرانجام انتظارها به سر رسید و نسل جدیدی از کنسول بازی ایکس باکس مایکروس//افت به نام ‪Xbox One X‬ در بزرگترین نمایشگاه بازیهای رایانهای جهان موسوم به E3 عرضه شد.

این کنس//ول با قابلیت پخش تصاویر به ص//ورت فوق دقیق یا جایگزین کنسول بازی ‪Xbox One‬ میشود.

عرضه عمومی این کنسول بازی به بازار از هفتم نوامبر یعنی اواسط پاییز آغاز میش//ود و قیمت آن 500 دالر خواهد بود. مایکروسافت این کنس//ول بازی را قدرتمندترین کنسول بازی که تا به حال تولید کرده، دانسته و مدعی است ‪Xbox One X‬ نسبت به کنسولهای رقیب و از جمله ‪Pro 4 PlayStation‬ قدرتمندتر است.

قدرت پردازش سخت افزاری باال از جمله مزایای این کنسول است. در حال//ی ک//ه در ‪Xbox One‬ از پردازنده گرافیکی 853 مگاهرتزی و 12 هستهای رادئون استفاده شده بود، در ‪Xbox One X‬ از پردازنده 40 هستهای و 1172 مگاهرتزی رادئون بهره گرفته شده است. بنابراین پردازنده گرافیکی مذکور حتی از پردازنده 36 هستهای ‪Radeon RX‬ 480 با سرعت 1120 تا 1266 مگاهرتز سریعتر است.

رم این کنسول جدید هم از هشت گیگابایت DDR3 به21 گیگابایت GDDR5 ارتقایافتهکهبهمعنایپهنایباند623 مگابیتدرثانیهاست. همچنین از فناوری جدیدی برای خنک کردن کنسول بازی بهره گرفته شدهاست.پخشتصاویر باسرعت06فریمدرثانیهکهباعثمیشود مشاهده تصاویر صحنه آهسته با کیفیت فوقالعادهای ممکن شود از جمله دیگر مزایای این کنسول بازی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.