صعود دو پلهاي ايران

Jahan e-Sanat - - News - بدون شرح

پيكارهاي هفته دوم ليگ جهاني واليبال در حالي به پايان رسيد كه فرانسويها همچنان صدرنشين ماندند و تيم ملي ايران هم دو پله صعود كرد.

با پايان هفته دوم رقابتهاي ليگ جهاني واليبال در سطح يك، جايگاه نهايي21 تيم حاضر در اين مسابقات بعد از پشت سر گذاشتن 18 ديدار مشخص شد. بر اين اساس تيم ملي واليبال فرانسه كه هفته نخست اين مسابقات را با سه پيروزي پشت سر گذاشته بود در هفته دوم اين رقابتها نيز به سه پيروزي ديگر دست يافت تا به عنوان تيم بدون شكست اين مسابقات تا پايان هفته دوم در صدر جدول بماند.

صربستان، برزيل و بلژيك هم بعد از فرانسه به ترتيب با پنج، چهار و سه برد در ردههاي دوم تا چهارم قرار دارند. همچنين تيم ملي واليبال ايران كه در هفته دوم دو پيروزي به دس//ت آورد، با دو پله صعود نس//بت به هفته نخس//ت در رده هشتمايستاد.

شاگردان ايگور كوالكوويچ در نخستين بازي خود در هفته دوم برابر بلژيك سه بر دو پيروز ش//دند و دومين برد خود را يكش//نبه شب گذشته با نتيجه سه بر دو برابر آرژانتين بهدست آوردند. ضمن اينكه تيم ملي ايران در بازي با تيم قدرتمند صربستان نيز با نتيجه سه بر يك شكست خورد.

كوالكوويچ بعد از پايان هفته دوم ليگ جهاني كه با پيروزي شيرين برابر تيم آرژانتين به رهبري خوليو والس//كو حاصل شد، گفت: نتيجه اين بازي براي ما از اهميت زيادي برخوردار بود. دريافتكنندههاي ما بهتر از حريف بودند. شايسته اين پيروزي بوديم. براي من خوشحالكننده است كه تكتك بازيكنان تيم ملي ايران با تمام وجود بازي كردند و اين براي همه قطعا خوشحالكننده است. ايران با توجه به صعود دو پلهاي خود بايد مهياي حضور در پيكارهاي هفته سوم شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است: ايران- آمريكا پنجشنبه 25 خرداد ساعت 19:55 ايران- لهستان شنبه 27 خرداد ساعت 22:40 ايران- روسيه يكشنبه 28 خرداد ساعت 19:55

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.