باز هم فرصتسوزي تجاري!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سجاد وجدانیان- 25 دسامبر 1991 اتحاد جماهير شوروي رسما از هم پاشيده شد و حاصل اين فروپاشي، تشكيل 15 كشور جديد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.