پذیرهنویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی

Jahan e-Sanat - - News -

پذیرهنویس//ی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران از روز شنبه به مدت پنج روز آغاز میشود.به گزارش »جهان صنعت«، پذیرهنویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران صبح روز شنبه به مدت پنج روز با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک در کارگزاری بانک ملی ایران به صورت نمادین و همزمان در 101 شعبه منتخب بانک ملی ایران آغاز میشود.پذیرهنویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با سقف ظرفیت 100 میلیارد تومان آغاز میشود و پس از ثبت صندوق، فعالیت خود را به صورت روزانه ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.