آغاز مانور نظامي »گرگ آهني «2017 ناتو در ليتواني

Jahan e-Sanat - - News - چالش

-AFP نخستوزير پاكستان در راس هياتي عاليرتبه عازم جده عربستان شد. اين سفر يك روزه در بحبوحه تعميق اختالفات ديپلماتيك در خاورميانه صورت ميگيرد.

سلمان بنعبدالعزيز با استقبال از هيات پاكستاني به رياست نواز شريف، نخستوزير پاكستان افطار ميزبان آنها بود. در بدو ورود هم شاهزاده فيصل بن عبدالعزيز، فرماندار مكه به استقبال آنها رفت. در همين حال هيچگونه بيانيه رسمياي درباره مسايلي كه مورد گفتوگو قرار گرفت، منتشر نشده است اما انتظار ميرود تنشها در روابط عربستان، بحرين، مصر و امارات با قطر در دستور كار بوده باشد؛ كشوري كه به حمايت از تروريسم و جانبداري از ايران متهم ميشود.

ظاهرا اين سفر چند روز پس از حضور هيات قطري در اسالمآباد انجام ميشود كه از پاكستان خواستند نقش سازندهاي در حل اين بحران ايفا كند. وزارت خارجه پاكستان با ابراز بياطالعي از اين سفر، همچنين گزارش رسانههاي خارجي مبني بر استقرار 20 هزار سرباز پاكستاني در قطر را تكذيب كرد.

در سفر به جده، سرتاج عزيز، مشاور نخستوزير پاكستان در امور خارجي هم حضور دارد. پاكستان در اولين واكنش به اين بحران در خاورميانه بر لزوم اتحاد در جهان اسالم تاكيد كرده و از طرفين خواست تا وارد مذاكره شوند.

از س//وي ديگر، همزمان با تش//ديد بحران مذكور كه به حمايت از تروريسم متهم ميشود، قطر تاكيد كرده است كه به درخواست دولت اياالت متحده آمريكا و سياست درهاي باز ميزبان گروه شبهنظامي طالبان شده است تا مذاكرات تسهيل شده و به ميانجيگري و صلح ختم شود. دفتر طالبان سال 2013 در قطر افتتاح شد اما دولت قطر بعدا آن را تعطيل كرد، با اين حال گفته ميشود برخي از رهبران طالبان هنوز در قطر هستند.

ايسنا- نيروهاي ناتو يك رزمايش نظامي 10 روزه تحت عنوان »گرگ آهني «2017 را در ليتواني در چارچوب مانورهاي نظامي كليتر خود با هدف آنچه كه تجاوزگري روسيه خواندهاند، آغاز كردهاند.

حدود 5300 سرباز متعلق به 10 كشور عضو ناتو قرار است در اين رزمايش شركت داشته باشند. اين مانورها از دوشنبه گذشته با مراسم افتتاحيهاي در پايگاه آموزش نظامي مناطق پابراده و روكال در ليتواني آغاز شدهاند. قرار است اين رزمايش تا 23 ژوئن ادامه پيدا كند و هدفش آزمودن قابليتهاي گروه موسوم به يگان رزمي پيشرو تحت رهبري آلمان و همچنين متشكل از نيروهاي كشورهايي شامل بلژيك، هلند و نروژ است. در ماه ژوئيه لوكزامبورگ نيز قرار است نيروهايش را در اين گروه رزمي شركت دهد. بر اساس بيانيه وزارت دفاع ليتواني رزمايش گرگ آهني 2017 در مناطق جنوبي، مركزي و شرقي اين كشور برگزار خواهد شد. اين رزمايش قرار است تحت نظارت نظاميان ليتواني عضو تيپ پياده نظام مكانيزه گرگ آهني برگزار شود. در اين رزمايش عملياتهاي حمله و دفاع برنامهريزي و هماهنگ ميشود و تمرينهاي هماهنگسازي و عمليات در مناطق پرجمعيت انجام خواهد شد. در عين حال در اين رزمايش نظاميان كشورهاي آمريكا، بريتانيا، لهستان و پرتغال هم حضور دارند. حدود 1500 سرباز انگليسي، لهستاني، آمريكايي و ليتوانيايي نيز در رزمايشي در تنگه سووالكي شركت ميكنند. اين رزمايش بخشي از يك مانور كليتر ناتو مشهور به مانور ضربت شمشير است كه محل اجراي آن لهستان و كشورهاي بالتيك است. گروه رزمي يگان پيشرو در حال حاضر در كشورهاي لتوني، استوني، ليتواني و لهستان مستقر است و هدفش دفع تجاوزگري در سراسر اروپا است. روسيه مكررا از تقويت قواي نظامي ناتو در نزديكي مرزهايش به عنوان تهديدي عليه امنيت ملي خود ياد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.