جانی دپ در گالستونبری تجلیل میشود

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- جانی دپ مهمان افتخاری افتتاحیه رویداد جدید س//ینمایی گالستونبری خواهد بود که هفته آینده برگزار میشود.

در این رویداد هنری که با عنوان »سینهراما گدون« برگزار میشود، دپ سه فیلم از فیلمهای مورد عالقهاش را به نمایش میگذارد که شامل »ویتنال و من«، »مرد مرده« و »لیبرتین« است و خود وی در دو عنوان از این فیلمها بازی کرده است. این رویداد سینمایی پنج روزه را جولین تمپل راهاندازی کرده و جو راش، هنرمند سرشناس طراحی آن را برعهده داشته است.

در این رویداد سینمایی فیلمها در بزرگترین پرده سینمایی موجود در بریتانیا نمایش داده میشوند و تماشاچیان شبانه در 70 اتومبیل بریتانیایی و آمریکایی به تماشای این فیلمها مینشینند.

فیلمهایی که دپ برای اکران انتخاب کرده، پنجشنبه 22 ژوئن با حضور خود بازیگر که به گفتوگویی با تمپل مینش//یند و درباره ارزشهای این فیلمها صحبت میکند، نمایش داده میشوند.

بازیگر »دزدان دریایی کارائیب« در این باره گفت: »لیبرتین« یکی از آن فیلمهایی است که این سو و آن سو گم شد. برای این فیلم افراد زیادی خیلی سخت کار کردند و فیلمی است که من به آن افتخار میکنم.

دپ گف//ت: »مرد مرده« فیلمی از جیم جارموش ش//عری تصویری و حماس//ی اس//ت. این فیلم شبیه هیچ چیز دیگر نیست. فیلمی که معانی خیلی متفاوتی برای آدمهای متف//اوت دارد. بودن در این پروژه یک مورد استثنایی و مایه افتخار است.

وی افزود: در نهایت اینکه هیچ فیلمی تاکنون مرا به اندازه »ویدنیل و من« نخندانده و این همه مایه لذت من نشده است... این فیلم یک سینمای عالی است. همانقدر عالی که »محله چینیها«، مثل »پدرخوانده«، مثل »زمان کولیها« عالی است.

»ویدنیل و من« یک کمدی سیاه به کارگردانی بروس رابینسون است که در سال7891 اکران شد. پل مکگان، ریچارد ای گرانت، ریچارد گریفیتس، نوئل جانسون و رالف برون بازیگران آن هستند. این فیلم یکی از بزرگترین فیلم کالتهای بریتانیایی است.

این رویداد سینمایی با ظرفیت دو هزار نفر از چهارشنبهشب کار خود را شروع میکند و تا دوشنبه صبح ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.