حراج مدال محسن شریفیان برای معالجه یک نوازنده هرمزگانی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- محسن شریفیان طی یادداشتی که در اینستاگرام خود منتشر کرده، دیپلم افتخار و نشان هنری خود از فستیوال جهانی نیانبان از کشور اسپانیا را برای تامین هزینه52 میلیون تومانی درمان موسی کمالی )نوازنده و سازنده ساز هرمزگانی( حراج کرد.

او در اینستاگرام خود آورده است: »مدال سی و دومین فستیوال بینالمللی نوازندگان نیانبان جهان میخواهم این نشان، نشانهای برای قدردانی از دستان هنرمند هرمزگانی، موسی کمالی، سازنده و نوازنده ساز محلی بندرعباسی باشد که متاسفانه این روزها با بیماری و درد همنوا شده است و سازش، کوک نیست! هزینه درمانی پیشبینی شده، 25 میلیون تومان است.

با اینکه میدانم این مدال ارزش مالی ندارد ولی آن را همینجا به حراج میگذارم و درآمد حاصل از آن را با هزاران آرزوی سالمتی و روزهای روشن و تسریع پروسه درمانی برای ایشان، تقدیم خواهم کرد.

بازهم با همت و خیرخواهی مردم هنردوست و قدرشناس و هنرمندان متعهد اتفاقهای خوبی رقم خواهد خورد. اما یادمان باشد موسی کمالی تنها یکی از نمادهای دردهای پنهان جامعه فرهنگ و هنر موسیقی نواحی است؛ جامعهای که با وجود بیمهریها، همچنان پویا و اثرگذار است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.