تایلند در پی خرید 68 میلیون دالر تجهیزات نظامی از چین

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- رییس ارتش تایلند دیروز اعالم کرد، این کشور قصد خرید 34 نفربر زرهی از چین به ارزش 68 میلیون دالر را دارد.

این جدیدترین نشانه از نزدیکتر شدن روابط نظامی میان تایلند و چین است. از زمان کودتای نظامی سال 2014 در تایلند تاکنون روابط این کشور با چین گرمتر شده و در مقابل روابطش با آمریکا که به لحاظ تاریخی بزرگترین تامینکننده تسلیحات غربی این کشور بود، سردتر شده است. فرمانده ارتش تایلند گفت: کابینه دولت تایلند قرارداد خرید 34 نفربر مدل 1-VN را تصویب کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.