خروج نیروهای قطر از جیبوتی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- قطر به دولت جیبوتی اعالم کرد که تمامی نیروهای نظامیاش را که در مرزهای جیبوتی با اریتره مستقر کرده بود، خارج میکند.

قطر تصمیم گرفته میانجیگری میان جیبوتی و اریتره را پایان دهد و نیروهایش را از مرزهای میان دو کشور خارج کرده و پرونده را به سازمان ملل بازگرداند. این منبع افزود: دولت جیبوتی پیام رس//می را از وزارت خارجه قطر درباره پایان میانجیگری بین جیبوتی و اریتره دریافت کرده است. قطر به صورت رسمی به دبیرکل سازمان ملل این مساله را ابالغ خواهد کرد. این منبع تاکید کرد: جیبوتی به تصمیم قطر احترام میگذارد و تماسهایی را در این راستا برقرار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.