دستگیری عامالن تیراندازی در کرمانشاه

Jahan e-Sanat - - News -

میزان-فرماندهانتظامیشهرستانازشناساییودستگیریعامالن تیراندازی در یکی از روستاهای توابع کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادی گفت: پس از اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر یک مورد درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای حاشیه این شهرستان، ماموران پاسگاه قزانچی به منظور رسیدگی به موضوع راهی منطقه ش//دند. پس از تایید و صحت موضوع ماموران پاسگاه قزانچی با انجام اقدامات اطالعاتی دو نفر از عوامل تیراندازی را که از محل متواری شده بودند شناسایی و دستگیر کردند. متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.