اتهام فرار مالياتي7/41 ميليون يورويي به رونالدو

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

اداره ماليات شهر مادريد از كريستيانو رونالدو به اتهام چهار تخلف مالياتي بين سالهاي 2011 و 2014 به مبلغ 76887914 يورو شكايت كرد.

اداره ماليات اسپانيا، رونالدو را به مخفي كردن ثروت خود براي فرار مالياتي متهم كرده است. رونالدو از سال 2011 ماليات خود را در اسپانيا ميپردازد. وي در سال 2015 براي جبران تخلف مالياتي خود به اداره ماليات اسپانيا رفت و داوطلبانه مبلغ مذكور را پرداخت كرد اما اداره ماليات اسپانيا اعتقاد دارد ستاره رئالمادريد به علت تخلفاتش بايد دادگاهي شود. قبل از رونالدو اداره ماليات اسپانيا تحقيقات را در مورد بازيكنان ديگري آغاز كرده است. مسي به 21 ماه حبس محكوم شد و پرونده بازيكناني مثل كوئنترائو، دي ماريا، فالكائو و ژابي آلونسو هم در دست بررسي است.

وكيل مدافع كريستيانو رونالدو بر اين باور است كه دادگاه اسپانيا در حق موكلش بيعدالتي كرده است و او مستحق چنين حكمي نبوده است. در اين حال آنتونيو لوبر خاوير، وكيل كريستيانو رونالدو در اين باره اظهار داشت: براي ما اين خبر همچون يك شوك بود! احساس ميكنم در رفتار با كريستيانو رونالدو بيعدالتي شده است، او اليق چنين حكمي نبوده است و اين اتهام را نميپذيريم.

معيارهايي مد نظر مقامات اسپانياست كه براي ما معنايي ندارد و اصال قانون محسوب نميشود، مساله ليونل مسي با رونالدو بسيار متفاوت است! چراكه رونالدو خوداظهاري داشته و پيش از اين تمام داراييهاي خود را اعالم كرده و هيچ پنهانكاري در كار نبوده است. باشگاه رئالمادريد يك روز پس از محكوم شدن كريستيانو رونالدو به فرار مالياتي 14/7 ميليون يورويي توسط دادگاه اسپانيا به حمايت از ستاره پرتغالي خود پرداخت. باشگاه رئالمادريد در بيانيهاي رسمي نوشت: اين باشگاه حمايت خود را از كريستيانو رونالدو نشان خواهد داد. او قانون را رعايت كرده و فرار مالياتي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.