EPS سال 96 »ولساپا«

Jahan e-Sanat - - News -

ليزينگ رايان سايپا اولين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 96 )حسابرسينشده( اصالحيه را منتشر كرد. بر مبناي اطالعات دريافتي از شركت ليزينگ رايان سايپا پيشبيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 96 با سرمايه 4,520,000 ميليون ريال، مبلغ003 ريالبهطورخالصپسازكسرمالياتاست.ايناطالعيهبدون تغييرنسبتبهگزارشقبلبرايسالماليمنتهيبه92 اسفند69 منتشر ش//ده است. شايان ذكر است شركت در گزارش فوق آخرين پيشبيني سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 را با 10 درصد تعديل مثبت نسبت به گزارش قبل به ازاي هر سهم 316 ريال سود اعالم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.