قهرمانی تفتیان در مسابقات بینالمللی فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سریعترین مرد ایران در رقابتهای بینالمللی فرانسه در دوی 100 متر در جایگاه نخست ایستاد.حسن تفتیان که در اردو و مسابقههای دو و میدانی فرانسه به سر میبرد، در دوی 100 متر با رکورد 10:25 ثانیه به مقام قهرمانی رس//ید. در این رقابتها بعد از او، دوندههایی از کشور آفریقای جنوبی با رکورده//ای ‪10:29 ،10:28‬ و 10:37 در جایگاه دوم تا چهارم ایستادند.او به دلیل مصدومیت در بازیهای کشورهای اسالمی از کسب مدال بازماند اما در رقابتهای بینالمللی فرانسه توانست رکورد قابل قبولی را به ثبت برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.