11

Jahan e-Sanat - - News -

هياتمديره شركت سالمين برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي 95 اين ش//ركت را از 11 بهمنماه س//الجاري اعالم كرد. شركت سالمين اعالم كرد اين شركت در نظر دارد سود سهام سال مالي منتهي به 30 اس//فندماه 95 را از تاريخ 11 بهمنماه سال 96 به حساب بانكي سهامداران واريز كند. گفتني است براساس اطالعيه منتشر شده از سوي اين شركت سود سهام سال 95 براي سهامداران داراي يك سهم تا يك ميليونسهمدرتاريخ11 تا51 بهمنماهوسهامدارانداراييكميليون سهم به باال از تاريخ 16 تا 19 بهمنماه به حساب بانكي كه قبال به اين شركت اعالم كردهاند واريز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.